0927.939.866

Liên hệ

KHÁCH SẠN THIÊN PHÚC 

Khu du lịch sinh thái Biển Hải Tiến – Hoằng Hoá – Thanh Hoá

0912 565 987 – 0914 421 172

thienphuchotel.vn@gmail.com

https://thienphuchotel.com

Gửi thư liên hệ